Topkapning

Topkapning er en mere teknisk metode til at fælde træer hvor der skal tages særlige hensyn. Topkapning bruges oftest af hensyn til omgivelserne. Ved topkapning klatres der i træet og grene og sidestammer afmonteres indtil toppen kan nedtages kontrolleret. Herefter nedtages hovedstammen, på den mest hensigtsmæssige måde.

Fældning fra lift kan have sine fordele under særlige omstændigheder, men er en metode der ikke bruges så ofte.

Topkapning
Topkapning