Beskæring og pleje

Mange træer har gavn af træpleje. Beskæring af døde/stormskadede grene og uhensigtsmæssig vækst kan forhindre sygdomme og forlænge træets levetid.

Beskæringsopgaver kan handle om hensyn til sikkerhed, almindelige behov for lys og luft, kontrol af kronevolumen og -form, eller ren og skær æstetik. Træbeskæring kræver erfaring og viden, og stiller krav til træklatrerens teknik. Bark må ikke beskadiges og der skal tages hensyn til træets tilstand, alder, art og fremtidige levevilkår.

This slideshow requires JavaScript.